Rodzaje zasilaczy UPS

Zasilacze off-line

                                                                 

W normalnej sytuacji odbiory są zasilane z sieci zasilającej. Jednocześnie z sieci zasilającej zasilana jest ładowarka baterii, która utrzymuje pełen poziom ich naładowania.
W razie zaniku zasilania półprzewodnikowy lub elektromechaniczny komutator przełącza odbiór na pracę z falownika, którego zasilanie zapewniają baterie. Ten tryb pracy trwa aż do wyczerpania zgromadzonej energii.
Zaletą tego rozwiązania jest prosta konstrukcja, która pozwala na redukcję kosztów sprzętu.
Zasilacze UPS tego typu są najtańszym rozwiązaniem, lecz charakteryzują się one ograniczonymi możliwościami np.
– brak separacji między siecią zasilającą a odbiorami
– czasy przełączania rzędu 10 milisekund, co nie zawsze spełnia wymogi zasilanych odbiorów,
– brak układu regulacji częstotliwości na wyjściu.
W związku z powyższymi ograniczeniami zasilacze tej kategorii są obecnie stosowane wyłącznie do zasilania odbiorów o niskim poborze mocy, wynoszącym zazwyczaj maksymalnie 2kVA.

 

                                                                         Zasilacze line-interactive

W tej konfiguracji występuje odwracalny konwerter AC/DC, który może spełniać funkcję zarówno falownika, jak i ładowarki baterii. W normalnych warunkach odbiór jest zasilany z sieci przez rozłącznik półprzewodnikowy, który powoduje odcięcie systemu przy włączeniu falownika, zabezpieczając tym samym przed prądem zwrotnym do sieci zasilającej. Napięcie podawane do odbioru jest regulowane przez autotransformator AVR (automatyczny układ regulacji napięcia).
W odróżnieniu od pasywnego zasilacza o architekturze „off-line”, zasilacz UPS wykorzystujący technologię „line-interactive” pracuje przy obecności zasilania sieciowego. Dzięki podłączeniu równoległemu do normalnej sieci zasilającej zasilacz umożliwia pewną poprawę jakości napięcia, jednakże tylko w ograniczonym zakresie, takim jak wielkość napięcia.
Po utracie głównego zasilania następuje automatyczne otwarcie wyłącznika półprzewodnikowego i zasilanie odbioru wyłącznie przez baterię.
– jednostka falownika, do czasu przywrócenia normalnych warunków lub wyczerpania baterii.
W porównaniu do pasywnych zasilaczy UPS o architekturze „off-line” zasilacze „line-interactive” zapewniają lepszy kształt fali napięcia, lecz mają również pewne minusy:
– brak separacji między siecią zasilającą a odbiorami,
– brak układu regulacji częstotliwości na wyjściu,
– czasy przełączenia na poziomie kilku milisekund (4-5 ms).

 

                       Zasilacze wykorzystujące technologię „on-line”

W odróżnieniu od rozwiązań przedstawionych wyżej zasilacze UPS wykorzystujące technologię podwójnej konwersji są prawdziwymi agregatami prądotwórczymi, które – poza nielicznymi wyjątkami – są całkowicie odseparowane od sieci zasilającej. Ponieważ zasilanie odbioru jest realizowane wyłącznie przez falownik zasilacza UPS bez jakiejkolwiek interakcji z siecią zasilania i niezależnie od tego, czy zasilanie następuje z sieci zasilającej czy też z baterii, pozwala to na całkowite wykorzystanie możliwości statycznego przekształtnika, za pomocą którego można sterować zasilaniem odbioru niezależnie od warunków. W ten sposób, bazując na prądzie dostarczanym przez inne podzespoły zasilacza UPS, takie jak prostownik lub baterie , system sterowania falownika dostarcza na wyjściu napięcie o kształcie fali, który jest całkowicie niezależny od kształtu fali na wejściu, a także jest pozbawiony wahań częstotliwości i amplitudy.
Tego rodzaju zasilacze UPS mają szereg zalet:
– odseparowanie odbiorów od sieci zasilającej przed zasilaczem, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna regulacja częstotliwości wyjściowej,
– bardzo szeroki zakres tolerancji napięcia wyjściowego,
– natychmiastowe przełączanie między zasilaniem sieciowym a zasilaniem z baterii, które można raczej porównać do płynnego procesu przechodzenia z jednego źródła zasilania na drugie,
– bezprzerwowe przełączanie na tryb pracy z bypassem

Zasilacze UPS wykorzystujące technologię podwójnej konwersji mają z reguły sprawność na poziomie 90-96% i jest ona mniejsza niż w przypadku zasilaczy UPS wykorzystujących technologię „line-interactive” lub „off-line”, ponieważ prąd pobierany z sieci jest przekształcany dwukrotnie – poprzez prostownik i falownik, a w każdym z tych urządzeń występują podzespoły półprzewodnikowe (diody, tyrystory, tranzystory IGBT), na których powstają straty przewodzenia i komutacji. Tym niemniej zaleta, jaką stanowi najwyższa jakość prądu uzyskiwana w zasilaczach UPS wykorzystujących technologię on-line, rekompensuje straty powstające na przewodach oraz przełącznikach wskutek występowania harmonicznych prądu lub innych problemów z niską jakością energii elektrycznej. Ta technologia jest zalecana i powszechnie stosowana w zasilaczach o mocy znamionowej 5kVA lub większej.

 

                                  

 

 

 W razie pytań zapraszamy do kontaktu